Huruf-huruf al-Qamariyyah dan Huruf-huruf asy-Syamsiyyah (الْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ وَالْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ)

Al-Ustadz Abu Bakar Abdullah

الدَّرْسُ السَّابِعُ

(Pelajaran Ketujuh)

الْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ وَالْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ

Huruf-huruf al-Qamariyyah dan Huruf-huruf asySyamsiyyah

 

Alhamdulillah, Pembaca Qonitah, kita memasuki pelajaran ketujuh. Pada edisi sebelumnya kita telah mengenal tanda-tanda isim. Anda masih ingat, bukan, bahwa salah satu tanda isim adalah huruf alif lam (ال)? Telah kita pelajari bahwa huruf alif lam terbagi menjadi dua, yaitu alif lam asy-syamsiyyah dan alif lam al-qamariyyah. Pada pelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas penggunaan huruf-huruf tersebut dalam kalimat.

  1. Huruf-huruf al-Qamariyyah (الْحُرُوفُ الْقَمَرِيَّةُ)

bahasa-arab-8-1

Keterangan:

  • Kalimat-kalimat di atas mengandung penjelasan/pengabaran tentang suatu isim. Kata الْبَيْتُ (rumah) pada contoh di atas dijelaskan dengan kata قَدِيمٌ (lama). Demikian juga pada contoh-contoh yang lain.
  • Ketika berdiri sendiri dan belum bergabung dengan kata lainnya, kata الْبَيْتُ (rumah) hanyalah sebuah kata (الْكَلِمَةُ), yaitu isim. Setelah digabungkan dengan kata yang lain, seperti قَدِيمٌ (lama) sebagaimana pada contoh di atas, rangkaian kata tersebut menjadi kalimat yang dalam bahasa Arab disebut الْجُمْلَةُ.
  • Keterangan/pengabaran pada contoh-contoh di atas menggunakan kata-kata sifat. Akan tetapi, dalam bahasa Arab, kata-kata tersebut termasuk isim Lihat adanya tanwin sebagai tandanya.
  • Dalam bahasa Arab, isim الْبَيْتُ pada kalimat di atas berkedudukan sebagai mubtada’ (مُبْتَدَاءٌ), dan isim قَدِيمٌ sebagai khabar (خَبَرٌ). Akan datang penjelasan tentangnya pada pelajaran-pelajaran yang akan datang, insya Allah.

bahasa-arab-8-2

 

  • Khabar (خَبَرٌ) mengikuti mubtada’ (مُبْتَدَاءٌ) pada jenis dan Apabila mubtada’ mudzakkar seperti pada contoh-contoh di atas, khabarnya pun mudzakkar. Apabila mubtada’ berupa isim mufrad, khabarnya pun berupa isim mufrad.

Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut! Ucapkanlah kata-kata dengan huruf-huruf al-qamariyyah ini dengan baik dan benar!

bahasa-arab-8-3

  1. Huruf-huruf asySyamsiyyah (الْحُرُوفُ الشَّمْسِيَّةُ)

Contoh:

bahasa-arab-8-4

Keterangan:

Perhatikan perbedaan huruf-huruf asy-syamsiyyah dengan huruf-huruf al-qamariyyah. Pada huruf-huruf asy-syamsiyyah tersebut ada tanda tasydid (ّ_).

Perhatikan penggunaan kata-kata tersebut dalam kalimat-kalimat berikut!

bahasa-arab-8-5

Perhatikan pula contoh-contoh kalimat yang menggunakan kata-kata berhuruf asy-syamsiyyah berikut! Ucapkanlah kata-kata tersebut dengan baik dan benar!

bahasa-arab-8-6bahasa-arab-8-7

Ringkasan

Pembaca, rahimakumullah, lihatlah perbedaan huruf-huruf al-qamariyyah dengan huruf-huruf asy-syamsiyyah berikut. Perhatikanlah, ada tasydid (ّ_) pada huruf-huruf asy-syamsiyyah! Bedakanlah pengucapan kata-kata tersebut, barakallahu fikum!

bahasa-arab-8-8

Kantong Kosakataku

Alhamdulillah, kita mendapatkan beberapa kata baru lagi. Tetaplah semangat dan ikhlaskan niat dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum.

bahasa-arab-8-9

Latihan-latihan (تَمَارِينُ)

bahasa-arab-8-10

الْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

Tinggalkan Balasan